murat.sk Murat s.r.o. | svet káblov, svet elektro

murat.sk
Title: Murat s.r.o. | svet káblov, svet elektro
Keywords:
Description: Murat s.r.o. | svet káblov, svet elektro Toggle navigation Svet káblov Svet elektro Drevovyroba Tren?ín KARAT informa?ny systém Kontakt Káble a Elektroin?tala?ny materiál Vá? spolahlivy partner v obla
murat.sk is ranked 6043369 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,253. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. murat.sk has 43% seo score.

murat.sk Information

Website / Domain: murat.sk
Website IP Address: 92.240.244.29
Domain DNS Server: ns2.murat.sk,ns1.murat.sk

murat.sk Rank

Alexa Rank: 6043369
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

murat.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,253
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue $267
Yearly Revenue: $3,253
Daily Unique Visitors 820
Monthly Unique Visitors: 24,600
Yearly Unique Visitors: 299,300

murat.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 30 Jul 2016 06:49:57 GMT
Server Apache/2.2.22

murat.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

murat.sk Traffic Sources Chart

murat.sk Similar Website

Domain Site Title

murat.sk Alexa Rank History Chart

murat.sk aleax

murat.sk Html To Plain Text

Murat s.r.o. | svet káblov, svet elektro Toggle navigation Svet káblov Svet elektro Drevovyroba Tren?ín KARAT informa?ny systém Kontakt Káble a Elektroin?tala?ny materiál Vá? spolahlivy partner v oblasti káblov a elektroin?tala?ného materiálu u? od roku 1993. Dodávame tovar do viac ako 2000 firiem na slovensku a v zahrani?í. Zobrazi? detaily Drevovyroba Tren?ín Drevovyroba v Tren?íne sa ?pecializuje predov?etkym na ná??apné vrstvy ve?koplo?nych dubovych podláh. Zobrazi? detaily Predstavujeme informa?ny systém KARAT Vykonny nástroj pre organizáciu a efektívne riadenie spolo?nosti. Sme u?ívate?mi systému od 1.1.2015 Zobrazi? detaily Previous Next × Na?itavanie Prebieha na?ítavanie, po?kajte prosím... Zatvori? × Zatvori? U? viac ako 20 rokov s Vami. Firma Murat s.r.o. je tu pre Vás v oblasti káblov, vodi?ov, elektroin?tala?ného materiálu, svietidiel, káblového materiálu a príslu?enstva u? viac ako 20 rokov. Oblasti v ktorych p?sobíme Káble a Elektro materiál V oblasti káblov a elektroin?tala?ného materiálu sa spolo?nos? MURAT pohybuje u? viac ako 20 rokov. Vyrástli sme v stabilného a odborného partnera, na ktorého sa m??ete spo?ahnú?. Moderné riadenie spolo?nosti a odborníci pripravení poradi? Vám, sú zárukou Va?ej spokojnosti. Zobraz detaily ? Drevovyroba Spolo?nos? MURAT prevzala v roku 2013 existujúci areál na vyrobu stavebnych prvkov z masívnenho dreva a za?ala so spracovaním gu?atiny duba európskeho. Drevovyroba v Tren?íne sa ?pecializuje predov?etkym na ná??apné vrstvy ve?koplo?nych dubovych podláh. Zobraz detaily ? KARAT Informa?ny systém KARAT je sofistikovany a zároveň ?ahko ovládate?ny. Má bohaté funkcie, a pritom je cenovo dostupny. Plne sa prisp?sobí potrebám ka?dej firmy. ERP systém KARAT podporí va?e podnikanie a umo?ní vám ?al?í rast. Na?a spolo?nos? disponuje certifikovanymi programátormi a sme pre KARAT software a.s. SOLUTION PARTNEROM. Zobraz detaily ? Orientovaní Va?im smerom Poskytované slu?by D??kovanie pod?a po?iadaviek zákazníka Prevíjanie na pristavené bubny Odborné poradenstvo Vyhodny obeh obalov Bezplatná doprava tovaru Zásielková slu?ba Dodávka tovaru JIT (v dohodnutom termíne) Kompletizácia dodávky Pred??ená lehota splatnosti (dodávate?sky úver) Z histórii na?ej spolo?nosti 1993 zalo?enie spolo?nosti 3 spolo?níkmi 1994 spolo?nos? kúpila areál byvalych strojární v Pezinku, Bratislavská 87 1998 roz?írenie portfólia o elektroin?tala?ny materiál 1999 zavedenie systému mana?érstva kvality v zmysle EN ISO 9002m 2000 - 2008 modernizácia areálu spolo?nosti 2009 zmena vlastníckych ?truktúr, jedinymi vlastníkmi sa stávajú man?elia Hol?íkovci 2009 MURAT - CK s.r.o. sa stáva dcérskou spolo?nos?ou 2014 vznik strediska Tren?ín v oblasti vyroby lamiel 2015 stávame sa partnerom KARAT - informa?ného systému 2015 otvorenie malopredajne v Pezinku Obchodné podmienky · Reklama?ny poriadok ? 2016 MURAT s.r.o. · All rights reserved Bratislavská cesta 87 902 01 Pezinok Slovensko +421-33-6481-151 odbyt@murat.sk O spolo?nosti MURAT s.r.o. Viac ne? 20 rokov skúseností v oblasti káblov a elektroin?tala?ného materiálu vyústilo v dynamickú spolo?nos?, v ktorej efektívne riadenie a odborníci pripravení poradi? Vám, vopred zaru?ujú Va?u spokojnos?. Táto web stránka pou?íva súbory cookies. Viac informácií sa dozviete tu.

murat.sk Whois

Domain Name: MURAT.SK